Zarząd Klubu

Piotr Dziadek
Prezes Zarządu


Krystian Mrowiec
Wiceprezes Zarządu


Piotr Mrowiec
Wiceprezes Zarządu


Sławomir Miszczyk
Sekretarz Klubu


Mariusz Miszczyk
Skarbnik Klubu


Tomasz Pyrek
Członek Prezydium Zarządu


Jan Obrzut
Członek Prezydium Zarządu


Marek Marks
Członek Zarządu


Artur Kolon
Członek Zarządu


Jacek Pyrek
Członek Zarządu


Łukasz Wilczek
Członek Zarządu


Adam Grobelny
Członek Zarządu


Henryk Lojza
Członek Zarządu


Stanisław Waleczek
Członek Zarządu